Hjem

Hedemarken maksinlag er en aktiv forening som driver med gamle motorer, traktorer og andre maskiner.

Lokomobil

Ved spørsmål, ta kontakt med fungerende leder Johan Aarskog

tlf.: 918 40139
Informasjon fra laget:


Åpen dag på Gammelsaga lørdag 18. juni fra kl. 11.

Saging av tømmer og vandreteater. Salg av grillmat og drikke

Gratis bomveg denne dagen, men det selges billetter til teateret.

Se fullstendig annonse på lagets Facebookside.Vi har startet forsiktig opp igjen med kaffe i klubblokalet torsdagerkl. 18. Ta hensyn til lokale smittevernregler, bl.a. regler for antall. Bli hjemme hvis du er forkjølet eller har symptomer som kan tyde på korona.


Referatet fra årsmøtet 26. juni 2021 er nå publisert.


Følg med på terminlisten for første halvår 2022. lagets facebookside og tekstmeldingerer for videre oppdatering.


Laget er 20 år i år!
David Brown Cropmaster

Lokalt pløyemesterskap

Pløyemesterskapet i Stange lørdag 12. september 2020 ble etter hvert så regnfullt at det var en prestasjon bare å fullføre. Midt under konkurransen bøttet det ned og tordnet tett. Ifølge meteorologisk institutt var det flere lynnedslag i nærheten av Kolstadmia ved Hjermstad, der vi holdt til.


Det var flere traktorer som startet, men været får ta skylden for at bare tre fullførte. Deltakerne, dommerne og arrangementskomiteen gjorde en bra og etter hvert våt jobb. Vi takker Oskar Hjermstad som igjen stilte opp med jorde og åpen smie med ild i essa.


Resultatliste:

Løfteplog:

1. Kjell Mangerud

2. Olav Nymoen


Slepeplog:

1. Ole BækkedalSe flere bilder fra mesterskapet herI forgrunnen: David Brown Cropmaster under veterandagene på Lindstad


Fordson N - 1937-modell

Fordson N 1937-modell

Hedemarken maskinlag - org.nummer 894 754 702

Postadresse: c/o Sigurd G. Løland, Såstadv. 74, 2335 STANGE

Besøksadresse: Gubberudveien 114, 2312 OTTESTAD