Terminliste

TERMINLISTE


Vi legger ut en foreløpig terminliste for første halvår 2022, det tas forbehold om endringer.


Følg også med på lagets facebookside, det blir også sendt ut sms til betalende medlemmer med oppdatering.
17. mars Filmkveld
31. mars Årsmøte
23. april Deltakelse på vårdag i Stange sentrum
29.-30. april Deltakelse på Glomdalsmarkedet
26. mai Veterandag på Stange og Romedal landbane (travbana)
5. juni Deltakelse på veterandag på Glomdalsmuseet
18. juni Sagdag på Gammelsaga
1.-3. juli Veterandagene på Magnor

Hedemarken maksinlag er en aktiv forening som driver med gamle motorer, traktorer og andre maskiner.

Lokomobil

Hedemarken maskinlag - org.nummer 894 754 702

Postadresse: c/o Sigurd G. Løland, Såstadv. 74, 2335 STANGE

Besøksadresse: Gubberudveien 114, 2312 OTTESTAD